Zelfhulpboek: een gids om je welbevinden te vergroten

Het boek 'Dit is jouw leven' is een gids voor een breed publiek over tot bloei komen. Dit boek gaat over levenskunst. Maar in plaats van een boek waarmee jezelf kunt verbeteren, is het een boek waarmee je leert te ‘ont-beteren’. Levenskunst is eerder het loslaten van bepaalde patronen dan het jezelf opleggen van eisen waaraan je moet voldoen. Het gaat om ruimte maken, jezelf toestaan te zijn wie je bent. Dan komt er ruimte voor inspiratie, levensvreugde en groei.

Recent onderzoek laat zien dat in de meeste landen slechts een op de drie mensen floreert of tot bloei komt. Floreren omvat meer dan je gelukkig voelen. Het betekent een betekenisvol leven leiden dat alles inclusief is: het genieten en ontwikkelen van al het goede en het accepteren en transformeren van de minder leuke kanten in het leven.

Mensen die floreren zijn zich bewust van hun sterke kanten en hun waarden, en leven hier ook naar. Zij waarderen kleine dingen en nemen ze niet voor vanzelfsprekend aan. Ze zijn bereid om de lastige kanten van het leven onder ogen te zien en zijn compassioneel naar zichzelf en anderen. Mensen die floreren investeren in relaties en streven vaak ook transpersoonlijke doelen na. Met andere woorden: mensen die floreren dragen bij aan een betere wereld.

Wat heb je nodig om te floreren? Neem je totale zelf met je kwaliteiten en kwetsbaarheden mee en neem het risico om wat onzekerheid te verdragen. We suggereren niet dat het makkelijk zal zijn, want dat is het niet. Maar het is zeker de moeite waard en het zal je voldoening geven om dit programma door te werken.

Vragenlijst psychologisch welbevinden

In de geestelijke gezondheidszorg kun je als cliënt 'welbevindentherapie' volgen. Een onderdeel is het invullen van een vragenlijst die welbevinden meet aan de hand van zes aspecten: autonomie, persoonlijke groei, regie over het eigen leven, zelfacceptatie, positieve relaties en doelen in het leven.

Met de behandelaar kun je aan de hand van de uitslag een inschatting maken welk hoofdstuk uit 'Dit is jouw leven' bij jou meer aandacht nodig heeft.

Voor de gratis vragenlijst klik hier. Inlog: welbevinden, password: 2014.

Sterke-kanten-feedbackformulier

In het boek vind je op pagina 57 het 'sterke-kanten-feedbackformulier'. Met dit formulier kunnen mensen in je omgeving feedback geven op sterke kanten die je zelf hebt geformuleerd. Download het formulier.

 

Welbevinden, Ernst Bohlmeijer, Monique Hulsbergen

"Het doel van de positieve psychologie is om mensen te laten floreren. Het begint bij de vraag 'Wat maakt ons werkelijk gelukkig?".

Martin Seligman

Begeleide zelfhulp

Hoewel dit boek is geschreven voor mensen die willen leren floreren, zijn er ook twee manieren waarop het boek 'Dit is jouw leven' gebruikt kan worden door mensen die kampen met psychische klachten.

 

Als de psychische klachten (somberheid, angstig zijn, overmoeid zijn, gestresst zijn, slecht slapen, enzovoorts) mild zijn, kan het volstaan om het boek zelfstandig of met behulp van een therapeut door te werken. Er is een groeiend bewijs dat interventies uit de positieve psychologie effectief zijn bij het verminderen van psychische klachten en/of het leren omgaan met lastige leefomstandigheden.

Als de klachten ernstiger zijn, zoals bijvoorbeeld bij een klinische depressie of angststoornis, is het aan te bevelen om eerst een goede behandeling voor deze klachten te zoeken, zoals cognitieve gedragstherapie. In de behandeling kan dan op een bepaald moment het focus veranderen van klachtvermindering naar het vergroten van welbevinden.

Een therapeut die is geschoold in positief psychologische interventies is in staat om je te ondersteunen en te motiveren, en kan de inhoud van het boek aanpassen aan de specifieke situatie waarin je je bevindt. De begeleiding rondom het boek hoeft niet intensief te zijn en kan ook deels online plaatsvinden naast enkele face-to-face-gesprekken.

Onderzoek

275 volwassenen met laag tot gemiddelde welbevinden en matige psychische klachten namen deel aan een onderzoek bij de Universiteit Twente. De helft van de deelnemers ontving het boek 'Dit is jouw leven' in combinatie met online begeleiding door een psycholoog. De andere helft stond op de wachtlijst en ontving geen begeleiding. Na afloop was er na 3 en 6 maanden bij de groep die het boek onder begeleiding doorwerkte significant meer welbevinden en minder somberheid en angst dan de mensen op de wachtlijst. Deze effecten bleken behouden te zijn toen de deelnemers na 9 maanden nogmaals hierover werden bevraagd.

 

Schotanus-Dijkstra, M., Drossaert, C.H.C. (...) Bohlmeijer, E.T. (2017). An early intervention to promote well-being and flourishing and reduce anxiety and depression: a randomized trial. Internet Interventions 9: 15-24.

Download artikel >>